یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

صد و بیست هزار چله زیارت عاشورا

صد و بیست هزار چله زیارت عاشورا

از آغاز به کار ربات زیارت عاشورا دو سال گذشت و...

ادامه مطلب
گفتگو با اعضای ربات زیارت عاشورا (قسمت شانزدهم)

گفتگو با اعضای ربات زیارت عاشورا (قسمت شانزدهم)

آنچه در ادامه می خوانید بخشی از گفتگوی ما با یکی از اعضای ربات زیارت عاشورا است...

ادامه مطلب
گفتگو با اعضای ربات زیارت عاشورا... (قسمت پانزدهم)

گفتگو با اعضای ربات زیارت عاشورا... (قسمت پانزدهم)

آنچه در ادامه می خوانید بخشی از گفتگوی ما با یکی از اعضای ربات زیارت عاشورا است...

ادامه مطلب
ربات زیارت عاشورا به زبان عربی

ربات زیارت عاشورا به زبان عربی

به حول و قوه الهی ربات زیارت عاشورا به زبان عربی راه اندازی شد.

ادامه مطلب
مسابقه کانال عشقعلی

مسابقه کانال عشقعلی

در این مسابقه یک فیلم چهار دقیقه ای می بینید و به هفت سوال تستی پاسخ می دهید.

ادامه مطلب
تبریک!!!

تبریک!!!

تعداد اعضای ربات زیارت عاشورا از مرز بیست هزار نفر گذشت...

ادامه مطلب