ربات زیارت عاشورا به زبان عربی

ربات زیارت عاشورا به زبان عربی

ربات زیارت عاشورا به زبان عربی برای کاربران عرب زبان از امروز راه اندازی شد. آدرس این ربات با ربات زیارت عاشورا فارسی متفاوته. آدرس ربات زیارت عاشورا به زبان عربی عبارتست از:

Ziarat_Ashoora_Bot@