صد و بیست هزار چله زیارت عاشورا

صد و بیست هزار چله زیارت عاشورا

از آغاز به کار ربات زیارت عاشورا دو سال گذشت و در این مدت به لطف الهی صد و بیست هزار چله زیارت عاشورا توسط کاربران ثبت شد. با توجه به نزدیک بودن ماه محرم از همه عزیزان درخواست می کنیم که ربات زیارت عاشورا رو به عاشقان امام حسین علیه السلام معرفی کنند.