عشق علی که قسمت هر کس نمی شود...

عشق علی که قسمت هر کس نمی شود...

مولا اگر نبود، ولایت نداشتیم

روز حساب، باب شفاعت نداشتیم

 

عشق علی که قسمت هر کس نمی شود

سلمان اگر نبود، سعادت نداشتیم

 

اسلام ما نتیجه ی لبخند مرتضی است

با زور تیغ، میل هدایت نداشتیم

 

شب‌های جمعه گریه مان ارث مرتضی است

ما بی کمیل حال عبادت نداشتیم