عبارتی از محمد ابن ادریس شافعی درباره حضرت علی علیه السلام

عبارتی از محمد ابن ادریس شافعی درباره حضرت علی علیه السلام

این عبارت به صورت‌های مختلفی از شافعی نقل شده است که به آنها اشاره می‌کنیم:
۱_ وقد انصف الشافعی [محمد بن إدریس]، إذ قیل له: ما تقول: فی علی؟
فقال: «وما ذا أقول فی رجل أخفت أولیائه فضائله خوفا، وأخفت أعداؤه فضائله حسدا، وشاع من بین ذین ما ملا الخافقین.»[۱]
ترجمه: شافعی زمانی که از او سوال کردند: درباره حضرت علی نظرتان چیست؟ گفت: چه چیزی بگویم در شأن مردی که، اولیاء و دوستان او فضائلش را مخفی کردند از روی ترس و دشمنانش مخفی کردند از روی حسادت، در حالی که فضائلش شرق و غرب عالم را فراگرفته است.

۲_ وحکی عن الشافعی إنه قیل له: ما تقول فی علی علیه السلام؟ قال: «ما أقول فی حق من أخفت أولیاؤه فضائله خوفا، وأخفت أعداؤه فضائله حسدا، وشاع من بین ذین ما ملأ الخافقین»[۲].
از شافعی سؤال شد: نظر شما درباره علی علیه السّلام چیست؟ در پاسخ گفت: «چه بگویم در شأن کسی که دوستانش از روی ترس، و دشمنانش از روی حسد، فضائل آن حضرت را پوشاندند، ولی فضائل او آنچنان آشکار و گسترش یافته که شرق و غرب را فراگرفته است»

۳_ وأروع ما قال فی حق علی -محمد بن إدریس- إمام الشافعیه: «عجبت لرجل کتم أعداؤه فضائله حسدا وکتمها محبوه خوفا وخرج ما بین ذین ما طبق الخافقین».[۳]


پی نوشت_________
[۱] حلیه الأبرار (السید هاشم البحرانی): ج ۲ – ص ۱۳۶.
[۲] الأنوار البهیه (شیخ عباس قمی): ص ۷۱ (باب فضائل امام علی) / حلیه الأبرار: ج۱، ص ۲۹۴، باب۱۵.
[۳] الروضه فی فضائل أمیر المؤمنین (شاذان بن جبرئیل القمی): ص۱۹ / الإمام الصادق والمذاهب الأربعه:ج۲ ص۲۱۶ .