راهکار شیطان

راهکار شیطان

امام سجاد(ع) در ضمن روایت مفصلی فرمودند:
آن موقعى كه پيغمبر(ص) خبر شهادت امام حسین(ع) را به اهل بیت دادند، فرمودند:
شيطان در آن روز (عاشورا) براى خوشحالى كه (از کشته شدن امام حسین) دارد پرواز می كند و در كليه زمين جولان می دهد.

سپس به شياطين می گوید:
اى گروه شياطين! ما مطلوب خود را از فرزندان آدم دريافت نموديم و هلاكت آنان را به نهايت رسانديم و بدی را برای آنان به ارث گذاشتیم. مگر آن افرادى كه به اين گروه (یعنی سیدالشهداء و اهل بیت) متوسل شوند.

شما توان خود را در این قرار دهید كه در دل مردم نسبت به ایشان شک ایجاد کنید،
مردم را بر دشمنى آنان وادار كنيد،
مردم را با ايشان و دوستانشان دشمن نمائيد تا پايه گمراهى خلق و كفرشان مستحكم شود و احدى از آنان نجات پيدا نكند.

منبع: بحارالانوار جلد 28 صفحه 56