15،000 نفر

15،000 نفر

حدود هشت ماه از آغاز به کار ربات زیارت عاشورا می گذره و خدا رو شکر در طول این مدت 15،000 نفر توی طرح چهل روز قرائت زیارت عاشورا به صورت گروهی شرکت کردن. به امید روزی که...