شب های قدر چه دعایی کنیم؟

شب های قدر چه دعایی کنیم؟

نقل شده است که یکی از علماء برجسته نجف به کربلا مشرف شد. هنگامی که در حرم امام حسین(ع) بود، توفیق پیدا کرد و خدمت امام زمان(ع) رسید و ایشان را ملاقات نمود.

نقل شده که امام زمان(ع) به ایشان فرمودند: 
نگاه کن!!! حتی در این جا که دعا مستجاب است، مردم به فکر من نیستند و برای فرجم دعا نمی کنند.

از آن عالم نقل شده که در این هنگام امام زمان(ع) با یک تصرف ولایی برای من حالتی پیش آورد که تمام خواسته های قلبی مردم را متوجه شده و می شنیدم و به وضوح می دیدم که مردم برای خودشان دعا می کنند و کسی برای ظهور امام زمان(ع) دعا نمی کند.
نقل شده که حضرت فرمودند:
شنیدی؟ حتی یک نفر از این زائرین نگفت خدایا فرج حضرت مهدی(ع) را برسان!!!

از سوی دیگر روایت شده است که امام زمان(ع) در نامه ای خطاب به اسحاق بن یعقوب فرمودند:
برای تعجیل در امر فرج بسیار دعا کنید؛ که همان فرج شماست.

منابع: مجموعه خورشید جمکران، ص67/ کمال الدین و تمام النعمه، باب ۴۵، حدیث۴