مستند دفن امام حسن(ع)... برای مشاهده اینجا کلیک کنید.

در ماجرای دفن امام حسن(ع) اتفاقات ناگواری افتاد که عایشه و مروان از عوامل اصلی آن بودند. مستند دفن امام حسن(ع) شما را با گوشه ای از این اتفاقات و عوامل و انگیزه های آن آشنا می کند.


اپلیکیشن عشقعلی به منظور تقویت ارتباط شما با خداوند و اهل بیت طراحی شده و سعی داره ذکر خداوند رو در زندگی شما بیشتر جاری کنه.

این برنامه هفت مرحله داره که با چله زیارت عاشورا شروع میشه و با چله دعای عهد به پایان می رسد. سطح شما با اتمام هر مرحله بالاتر می رود و می توانید در مرحله بعد شرکت کنید.

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.