نحوه خواندن نماز شب (اینجا کلیک کنید)

نحوه خواندن نماز شب (اینجا کلیک کنید)

نماز شب مجموعا یازده رکعت است:

الف_ هشت رکعت آن مانند نماز صبح (دو رکعت دو رکعت) به نیت نماز شب خوانده می شود.

ب_ دو رکعت نماز به نیت نماز «شَفع» خوانده می شود.

ج_ یک رکعت آخر به نیت نماز «وِتر» خوانده می شود.

 

در قنوت نماز «وتر» مستحب است:

1_ برای چهل مؤمن دعا و طلب مغفرت کند. (مثلا بگوید اللهم اغفر لِفلان ...)

۲_ سپس حاجات خود را از خدا می خواهد

۳_ بعد از آن هفتاد مرتبه (استغفر الله ربی و اتوب الیه) بگوید.

۴_ آنگاه هفت بار ذکر (هذا مَقامُ العائِذِ بِکَ مِنَ النّار) بگوید.

۵_ بعد از آن ۳۰۰ مرتبه (اَلعَفْو) بگوید.

سپس رکوع و سجود را انجام می دهد و یک رکعت نماز «وتر» به پایان می رسد.

 

تذکر مهم:

1_ در نماز «وتر» می توان بخشی از مستحبات قنوت را انجام داد. حتی اگر کسی نخواهد هیچ کدام از مستحبات قنوت نماز «وتر» را به‌جا آورد، مى‌تواند قنوت آن را مانند نمازهاى معمولى بخواند.

۲_ اگر کسى نخواهد یازده رکعت را به ‌جا آورد، مى‌تواند همان سه رکعت نماز «شفع» و «وتر» را بخواند.