عشق علی علیه السلام... صعصعه بن صوحان (قسمت دوم)

عشق علی علیه السلام... صعصعه بن صوحان (قسمت دوم)

صعصعه از اولین افرادی است که در روز 23 ذی الحجه سال 35 هجری با حضرت علی (ع) بیعت کرد(8) و ایمان راسخ خود را به مقام شامخ ولایت امیرالمؤمنین ابراز کرد. او با تمام وجود و در همه شرایط بر این عهد و پیمان باقی ماند و از امامت والای آن حضرت در تمام مراحل و شرایط دفاع کرد.
او در روز بیعت خطاب به امیرالمؤمنین گفت: ای امیرالمؤمنین ،به طور قطع خلافت تو را زینت نداد بلکه تو به خلافت زینت دادی و خلافت به شأن و مقام تو نیفزود بلکه تو مقام خلافت را بالا بردی و همانا خلافت به وجود تو محتاج تر است از حاجت شما به آن.(9)
این سخن صعصعه حکایت از عمق امام شناسی و اعتقاد صعصعه به علی (ع) دارد. امام صادق (ع) درباره امام شناسی صعصعه می فرماید: کسی که به راستی حق امیرالمؤمنین را بشناسد تنها صعصعه و یارانش بودند (10) و این حق شناسی در جنگ های مختلف به خوبی نمایان شد چرا که در جنگ جمل صعصعه از شخصیت هایی بود که مردانه جنگید و به همراه دو برادرش زید و سیحان در رکاب مولای متقیان علی (ع) به نبرد با ناکثین پرداخت و در این جنگ دو برادرش زید و سیحان به شهادت رسیدند و خود صعصعه نیز مجروح گردید.(11) 
در صفین هم هنگامی که لشکر معاویه فرات را تصرف کرد صعصعه از سوی امام علی (ع) نزد آنان رفت تا آنان را به سوی هدایت و ترک جنگ و آزاد کردن شریعه فرات فرا خواند که در نهایت نپذیرفتند و به او و امیرالمؤمنین (ع) جسارت کردند تا اینکه سپاه امام(ع) با حمله غافلگیرانه شریعه فرات را از دست لشکر معاویه خارج ساختند. (12) 
او در صفین از جانب امام فرماندهی گروه عبدالقیس کوفه را به عهده داشت و درتمام مراحل جنگ صفین حضور داشت و بسیاری از وقایع این جنگ از او به یادگار مانده است.(13) 
در ماجرای خوارج گروهی از روی جهالت و نادانی دست به شورش زدند و داستان حکمیت را _که خود بر اجرای آن اصرار می ورزیدند_ بهانه کرده و با حضرت امیر مخالفت کردند و جنگ ناخواسته ای را بر آن حضرت تحمیل نمودند.
امیرالمؤمنین به سیره پیامبر(ص) هرگز در این جنگ ها آغاز گر جنگ نبود تا شاید با مذاکره و گفت و گو از خونریزی جلوگیری نماید. بر همین اساس جمعی از افراد سرشناس و متعهد مثل عبدالله بن عباس، زیاد بن نضر و... را برای گفت و گو به نزد خوارج اعزام کرد و آنها را به متارکه جنگ داخلی و حرکت به سوی شام برای سرکوبی قاسطین و ستمگران فرا خواند. یکی از آن افراد که از سوی امام به جانب خوارج رهسپار شد و بین او و سران نهروان سخن به درازا کشید صعصعه بن صوحان بود. اگر چه آنها در جذب صعصعه و اهانت به ساحت مقدس امیرالمؤمنین کوتاهی نکردند ولی صعصعه کمترین توجهی به سخنان آنان ننمود و بر اعتقادات خود و حمایت از علی(ع) پافشاری کرد تا آنکه به او گفتند: اگر علی با ما و درجای ما قرار داشت باز هم از او حمایت می کردی؟ 
صعصعه گفت: آری، علی به هر طرف رو کند من با او خواهم بود. 
خوارج او را مذمت کرده و گفتند: پس تو در دین خود از علی تقلید می کنی؟ برگرد که تو دین نداری!
صعصعه پاسخ داد: وای برشما! آیا از مقلد خدا تقلید نکنم که تا بهترین تقلید را انجام داده باشم!؟ علی کسی است که در راه خدا همواره خود را به رنج انداخته و هرگاه جنگ سختی پیش می آمد پیغمبر او را می فرستاد تا قدم به میدان جنگ نهاده و در دل دشمن فرو رود و آتش جنگ را با نابودی دشمن خاموش کند. ای خوارج کجایید و چه می کنید؟ به کجا می روید؟ به چه کسی رو می کنید؟ و از چه کسی بر می گردید؟ از ماه درخشان و چراغ فروزان و جاده مستقیم خدایی و راه راست رو می گردانید؟ خدا شما را بکشد. می دانید به چه کسی دروغ می بندید؟ و به چه کسی تهمت می زنید؟ مگر عقلتان را از دست داده اید؟ و حلم و بردباری شما از میان رفته است؟ رویتان سیاه باد که مثل شما مَثَل کسی است که برای نوشیدن آب در دامنه کوه، چشمه آب را می گذارد و درطلب آب به بالای قله می رود. آیا شما امیرمؤمنان وصی رسول خدا را هدف این گفتار ناپسند قرار می دهید؟ شما سخت در اشتباهید، همانا هواهای نفسانی شما خسارت و زیان آشکاری بر شما وارد کرده. دوری از رحمت خدا و بدبختی برای کافران و ستمگران است، مرتکب خسارت و زیان بزرگی گشتید، شیطان شما را از راه راست منحرف ساخته و از دلیل و برهان محروم نموده است.
پس از سخنان صعصعه، عبدالله بن وهب راسبی از سران خوارج به وی گفت: ای پسر صوحان، خیلی حرف زدی، به مولایت بگو: با او می جنگیم تا به حکم خدا و قرآن تن در دهد! صعصعه گفت: ای پسر وهب، گویا تو را می بینم که به خون خود آغشته ای و مرغان هوا اعضای تو را می خورند و کسی نه به خواسته ات جواب میدهد و نه به صدایت گوش فرا می دهد.
صعصعه پس از این گفتگو ها و سخنان کوبنده و هدایت گرانه به نزد امام (ع) بازگشت.(14)
ادامه دارد...
منابع:
8- الجمل،ص108
9- تاریخ یعقوبی ج2 ص179
10- رجال کشی ص68 ش 122
11- تاریخ طبری ج4 ص530
12- واقعه صفین ص 160
13- واقعه صفین ص 206 و ص۳۱۵

14_ الاختصاص ص 121