جوایز این ماه

جوایز این ماه

با شرکت در مسابقه کتابخوانی خطبه فدکیه در قرعه کشی ۱۴ کمک هزینه پنج میلیون تومانی کربلا شرکت نمایید.

زمان قرعه کشی: روز_۱۳_دی